114/2012

Utfärdad i Helsingfors den 1 mars 2012

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut 

ändras i statsrådets förordning om statsrådets kansli (393/2007) 1 § 8 punkten, som följer:

1 §
Statsrådets kanslis uppgifter

8) utnämningsärenden som gäller Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska revisionsrätten och tribunalen, Europeiska centralbankens direktion samt Ekonomiska och sociala kommittén,Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2012.

  Helsingfors den 1 mars 2012

Statsminister
Jyrki Katainen

Regeringsråd
Kari Peltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.