108/2012

Utfärdad i Helsingfors den 22 februari 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

fogas till jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter (846/2008) en ny 34 a § som följer:

34 a §
Hushållsavfall

I ekologisk produktion får användas komposterat eller fermenterat hushållsavfall från ett slutet, övervakat insamlingssystem enligt bilaga I A fjärde strecksatsen till verkställighetsförordningen förutsatt att hushållsavfallet uppfyller kraven i rådets förordning, verkställighetsförordningen och lagen om gödselfabrikat (539/2006).

Som hushållsavfall betraktas också avfall från storkök eller catering.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.

  Helsingfors den 22 februari 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Konsultativ tjänsteman
Tero Tolonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.