96/2012

Utfärdad i Helsingfors den 23 februari 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2011

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § i lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983), sådan den lyder i lag 433/2007:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de andelar av beloppen av skadorna och kostnaderna för enskilda vägar, broar, diken, vallar, byggnader, konstruktioner, lösöre som behövs i hushållen, produkter som tillverkats vid yrkesutövning eller däri erforderligt lösöre som ska ersättas enligt lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983), nedan översvämningsskadelagen, under den perioden 1.1.—30.6.2011. 

2 §
Ersättningsprocent

För skador som har förorsakats enskilda vägar, broar, diken, vallar, byggnader, konstruktioner, lösöre som behövs i hushållen, produkter som tillverkats vid yrkesutövning eller däri erforderligt lösöre ersätts 80 procent av skadorna enligt ersättningsgrunderna i översvämningsskadelagen.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 29 februari 2012.

  Helsingfors den 23 februari 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.