95/2012

Utfärdad i Helsingfors den 22 februari 2012

Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras i utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen (1048/2010) 2 § 2 mom. och bilaga 1, 3, 4 och 8, av dem bilagorna 3 och 8 sådana de lyder i förordning 966/2011, som följer:

2 §
Tillägg för make och barntillägg

Tillägget för make minskas med det belopp som makes löneinkomster och därmed jämförbara andra förvärvsinkomster överstiger 18 000 euro per kalenderår. Om maken flyttar till eller från stationeringsorten mitt under ett kalenderår, beräknas inkomsterna och inkomstgränsen proportionellt för motsvarande period.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 22 februari 2012

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Administrationsdirektör
Ari Rouhe

Bilaga 1

Ortstilläggens grundvärden

Tjänstebenämning eller uppgift Grundvärde euro per år
Chef för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat  (kravnivå 1 - 3) 33 800
Chef för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat  (kravnivå 4 - 6) 33 400
Ledande tjänsteman för diplomatisk beskickning, II-tjänsteman (Berlin, FN-representationen, Genève, London, Moskva, NATO-representationen, Paris, Peking, Stockholm, Tallinn, Tokio, Washington), Coreper I- eller COPS-ambassadör (EU-representationen) 25 000
Övrigt utrikesråd, ambassadsråd;specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i I lönegrupp 20 400
Utrikessekreterare, andre sekreterare (administrativa ärenden);specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i II lönegrupp 18 000
Attaché, attaché (administrativa ärenden); specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i III lönegrupp 15 700
Avdelningssekreterare; specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i IV - VI lönegrupp 13 100
Övriga 12 100

Bilaga 3

 DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS  STATIONERINGSORTER OCH KOEFFICIENTERNA 1.3.2012
Stationeringsort Koefficient
Tokyo 1,700
Oslo 1,400
Köpenhamn 1,300
Bern 1,250
Canberra
Genève
Moskva
Sydney
Abuja 1,200
Peking
Shanghai
Hongkong 1,150
Paris
Singapore
Stockholm
Berlin 1,100
Brasilia
Kabul
Ottawa
Petrozavodsk
Ramallah
Rom
S:t Petersburg
Tel Aviv
Wien
Bryssel 1,050
Dublin
Kanton
London
Luxemburg
Maputo
New York
Reykjavik
Strasbourg
Söul
Ankara 1,000
Aten
Buenos Aires
Haag
Hampuri
Jakarta
Los Angeles
Madrid
Zagreb
Lissabon 0,950
Nicosia
Santiago de Chile
Washington
Astana 0,900
Bangkok
Bratislava
Las Palmas
Lima
Ljubljana
Lusaka
Murmansk
Riga
Sofia
Tallinn
Teheran
Abu Dhabi 0,850
Bagdad
Belgrad
Budapest
Bukarest
Damaskus
Kiev
Kuala Lumpur
Minsk
Prag
Pretoria
Rabat
Vilnius
Warszawa
Addis Abeba 0,800
Alger
Dar es Salaam
Hanoi
Manila
Nairobi
New Delhi
Pristina
Riad
Windhoek
Kairo 0,750
Katmandu
Managua
Mexico
Tunis
Islamabad 0,700

Bilaga 4

Utrustningsersättningarnas belopp
Tjänstebenämning eller uppgift Utrustningsersättning euro
Chef eller ledande tjänsteman för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat, II-tjänsteman (Berlin, Genève, London, Moskva, NATO-representationen, Paris, Peking, Tallinn, Tokyo, Stockholm, Washington, FN-representationen), Coreper I- eller COPS-ambassadörer (EU-representationen) 14 300
Övriga utrikesråd, ambassadråd samt specialsakkunniga, polisens specialsakkunniga, sakkunniga i gränsbevakningsfrågor eller presstjänstemän i lönegrupp I 12 500
Utrikessekreterare, attachéer samt specialsakkunniga, polisens specialsakkunniga, sakkunniga i gränsbevakningsfrågor eller presstjänstemän i lönegrupp II eller III 10 600
Administrativa utrikessekreterare, administrativa attachéer, avdelningssekreterare samt specialsakkunniga, polisens specialsakkunniga, sakkunniga i gränsbevakningsfrågor eller presstjänstemän i lönegrupp IV−VI 7 200
Övriga 5 100
Antal hela år sedan föregående förflyttningsdag   som berättigade till ersättning Procentandel av full ersättning
3 år 30 %
4 år 40 %
5 år 50 %
6 år 60 %
7 år 70 %
8 år 80 %
9 år 90 %

Bilaga 8

Klassificering av förhållandena och ersättningsbelopp

Klassificering av förhållandena:

1 2 3 4 5
New York Bukarest Abu Dhabi Ankara Kuala Lumpur
Ottawa Canberra S:t Petersburg Belgrad Minks
Reykjavik Hongkong Buenos Aires Pretoria
Washington Los Angeles Kiev Santiago de Chile
Singapore Moskva Tunis
Sofia Rabat Windhoek
Sydney Söul
Tokyo
6 7 8 9 10
Astana Hanoi Alger Jakarta Addis Abeba
Bangkok Managua Dar es Salaam Kairo Damaskus
Brasilia Manila Lusaka New Delhi Katmandu
Kanton Mexico Maputo Ramallah Teheran
Lima Murmansk Nairobi
Peking Pristina Riad
Petrozavodsk
Shanghai
Tel Aviv
11 12
Abuja Islamabad
Kabul

Ersättningsbelopp:

Klass av förhållanden Euro i månaden
1 70
2 140
3 210
4 280
5 350
6 420
7 490
8 560
9 630
10 700
11 770
12 840

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.