94/2012

Utfärdad i Helsingfors den 15 februari 2012

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1249/2007) punkten 1, 3, 4.1, 5.1, 6 och 7 i bilaga 1 samt bilaga 2, av dessa punkten 1 i bilaga 1 sådan den lyder i förordning 1049/2011, punkten 6 i bilaga 1 och punkterna 1-3, 5 och 6 i bilaga 2 sådana de lyder i förordning 262/2011, punkten 7 i bilaga 1 sådan den lyder i förordning 981/2009 och punkterna 4 och 7 i bilaga 2 sådana de lyder i förordning 1229/2011, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 29 februari 2012, med undantag av punkterna 3, 4.1 och 5.1 i bilaga 1 vilka träder i kraft den 31 december 2012. Förordningen tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2012.

  Helsingfors den 15 februari 2012

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilagorna 1-2: Ändring av beräkningsgrunderna för pensionskassorna för kostnadsfördelning enligt lagen on pension för arbetstagare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.