91/2012

Utfärdad i Helsingfors den 24 februari 2012

Lag om upphävande av en lag om ändring av tonnageskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs lagen om ändring av tonnageskattelagen (1249/2009).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

RP 151/2011
FiUB 1/2012
RSv 3/2012

  Helsingfors den 24 februari 2012

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.