89/2012

Utfärdad i Helsingfors den 24 februari 2012

Lag om ändring av 15 och 19 § i lagen om utrikesförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utrikesförvaltningen (204/2000) 15 § 1 mom. och 19 § 1 mom., av dem 15 § 1 mom. sådant det lyder i lag 177/2003, som följer:

15 §
Utnämnande myndighet

Statsrådet utnämner statssekreteraren såsom kanslichef vid utrikesministeriet.


19 §
Myndighet som förordnar till en uppgift

Republikens president förordnar beskickningscheferna och de ambulerande ambassadörerna till deras uppgifter.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 137/2011
GrUB 1/2012
RSv 1/2012

  Helsingfors den 24 februari 2012

Republikens President
TARJA HALONEN

Statsministerns ställföreträdare, finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.