87/2012

Utfärdad i Helsingfors den 23 februari 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 och 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2012

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2012 (35/2012) 1 § och 2 § 1 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller inlämnande av ansökningar samt räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen enligt följande förordningar av statsrådet:

1) statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2012 (3/2012), nedan förordningen om nationellt stöd till södra Finland,

2) statsrådets förordning om nordligt stöd 2012 (4/2012), nedan förordningen om nordligt stöd,

3) statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2012 (7/2012),

4) statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2012 (5/2012),

5) statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2012 (6/2012),

6) statsrådets förordning (85/2012) om transportstöd för sockerbeta 2011.

2 §
Inlämnande av ansökningar

Ansökningar om stöd för växtproduktion, nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget samt stöd för husdjursskötsel, anmälningar om deltagande samt ansökningar om förskott på husdjursstöd och transportstöd för sockerbeta lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område gårdsbruksenhetens driftscentrum ligger. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum ska ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.Denna förordning träder i kraft den 29 februari 2012.

  Helsingfors den 23 februari 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.