86/2012

Utfärdad i Helsingfors den 17 februari 2012

Justitieministeriets förordning om den blankett som ska användas vid stödförklaringar i pappersform enligt lagen om medborgarinitiativ 

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § 1 mom. i lagen om medborgarinitiativ (12/2012):

1 §

De stödförklaringar i pappersform som avses i lagen om medborgarinitiativ (12/2012) ska göras på en blankett som överensstämmer med bilagan.

En stödförklaring i pappersform ska vara i A4-format.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.

  Helsingfors den 17 februari 2012

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Forskare
Anne Rautiainen

Stödförklaring för medborgarinitiativ

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.