83/2012

Utfärdad i Helsingfors den 23 februari 2012

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om statsrådets kansli (393/2007) 2 §, sådan den lyder i förordning 1138/2011, som följer:

2 §
Statligt ägda bolag som lyder under statsrådets kansli

Följande bolag hör till statsrådets kanslis ansvarsområde:

Altia Abp, Arctia Shipping Ab, Arek Oy, Art and Design City Helsinki Oy Ab, Boreal Växtförädling Ab, Destia Ab, Edita Abp, Ekokem Oy Ab, FCG Finnish Consulting Group Ab, Finnair Abp, Fortum Abp, Gasum Oy, Governia Oy, Helsinki Business and Science Park Oy Ltd, Itella Abp, Kemijoki Oy, Meritaito Ab, Motiva Oy, Neste Oil Abp, Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy, Patria Abp, Ab Myntverket i Finland, Raskone Ab, Solidium Oy, Suomen Erillisverkot Oy, Finlands Färjetrafik Ab, Finska Centralen för Utsädespotatis Ab, Suomen Viljava Oy, Vapo Oy och VR-Group Ab.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.

  Helsingfors den 23 februari 2012

Statsministerns ställföreträdare, Finansminister
Jutta Urpilainen

Regeringsråd
Kari Peltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.