82/2012

Utfärdad i Helsingfors den 24 februari 2012

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet (405/2003) 6 §, sådan den lyder i förordning 1139/2010, som följer:

6 §
Tillsättning av tjänster

Angående utnämning av kanslichefen,  avdelningschefer, regeringsråd, förvaltningsdirektören, ekonomidirektören, kommunikationsdirektören, byggnadsråd, trafikråd, kommunikationsråd, finansråd, sjöfartsråd, råd för internationella ärenden, konsultativa tjänstemän och regeringssekreterare bestäms i reglementet för statsrådet.

Överingenjörer utnämns av statsrådet.

Andra tjänstemän utnämns och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av ministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.

  Helsingfors den 24 februari 2012

Trafikminister
Merja Kyllönen

Kanslichef
Harri Pursiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.