80/2012

Utfärdad i Helsingfors den 16 februari 2012

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till 1 § 1 mom. i förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen (627/1996), sådant det lyder i förordningarna 353/1997, 118/1999, 537/2000, 370/2001, 739/2001, 510/2002, 624/2002, 859/2003, 1014/2006, 286/2008, 56/2009 och 1041/2009, en ny 13 b-punkt som följer:

1 §

Vid tillämpningen av 1 kap. 7 § i strafflagen (39/1889) är följande brott internationella brott:


13 b) brott mot förbudet mot infanteriminor enligt konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor samt om deras förstöring (FördrS 13/2012)Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

  Helsingfors den 16 februari 2012

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Utrikesrådet
Anu Laamanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.