79/2012

Utfärdad i Helsingfors den 16 februari 2012

Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av 5 a kap. 2 och 4 § i tvångsmedelslagen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 5 a kap. 2 och 4 §  i tvångsmedelslagen (1467/2011):

1 §

Lagen om ändring av 5 a kap. 2 och 4 § i tvångsmedelslagen (1467/2011) träder i kraft den 1 juli 2012.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

  Helsingfors den 16 februari 2012

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Utrikesrådet
Anu Laamanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.