77/2012

Utfärdad i Helsingfors den 17 februari 2012

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor samt om deras förstöring och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av konventionen

I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs:

1 §

Den i Oslo den 18 september 1997 ingångna konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor samt om deras förstöring träder i kraft den 1 juli 2012 så som därom har överenskommits. 

Konventionen har godkänts av riksdagen den 25 november 2011 och av republikens president den 22 december 2011.  Anslutningsinstrumentet har deponerats hos Förenta nationernas generalsekreterare den 9 januari 2012.

2 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor samt om deras förstöring och om tillämpning av konventionen (1465/2011) träder i kraft den 1 juli 2012.

3 §

De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 11/2012)

  Helsingfors den 17 februari 2012

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister 
Jukka Gustafsson 

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.