76/2012

Utfärdad i Helsingfors den 17 februari 2012

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Cooköarna om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet

I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs:

1 §

Det i Canberra den 16 december 2009 mellan Republiken Finlands regering och Cooköarnas regering ingångna avtalet om upplysningar i fråga om skatteärenden är i kraft från och med den 2 oktober 2011 så som därom har överenskommits.

Avtalet har godkänts av riksdagen den 2 mars 2010 och av republikens president den 12 mars 2010. Noterna om dess godkännande har utväxlats den 2 september 2011.

2 §

Lagen den 12 mars 2010 om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Cooköarna om upplysningar i fråga om skatteärenden (160/2010), som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, träder i kraft den 27 februari 2012.

3 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft såsom förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 27 februari 2012.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 11/2012)

  Helsingfors den 17 februari 2012

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.