74/2012

Utfärdad i Helsingfors den 16 februari 2012

Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Jämlikhet och tolerans

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. i lagen om mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §

År 2012 präglas ett jubileumsmynt i silver med temat Jämlikhet och tolerans och valören 20 euro.

2 §

Jubileumsmyntet tillverkas av en silverlegering, av vars vikt 925 promille är silver och 75 promille koppar. Halterna får variera med högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Jubileumsmyntets diameter är 38,61 ± 0,1 millimeter och dess vikt 33,62 ± 0,5 gram.

Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §

En del av jubileumsmynten är specialpräglade, varvid botten är spegelblank och figurens yta matt.

5 §

Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna av jubileumsmyntet är placerade så att vardera sidan av myntet är på rätt led då myntet vänds som ett bokblad.

På myntet finns myntutformarens släktnamnsinitial P och Ab Myntverket i Finlands logotyp.

6 §

Jubileumsmyntets utseende framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets teckensida avbildas en ungefärlig världskarta och en ovalformad ram med tolv eurostjärnor. Till höger finns texten SUOMI FINLAND 2012.

På myntets valörsida avbildas sex olika ansikten i profil och på den främsta av dem, på myntets högra kant, avbildas ett jordklot. Valörbeteckningen 20 € är placerad innanför jordklotet. Figurerna omges av en ovalformad ram.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 23 februari 2012.

  Helsingfors den 16 februari 2012

Finansminister
Jutta Urpilainen

Regeringsråd
Raine Vairimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.