71/2012

Utfärdad i Helsingfors den 17 februari 2012

Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om domstolarnas meddelanden till befolkningsdatasystemet

I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs förordningen om domstolarnas meddelanden till befolkningsdatasystemet (808/1995).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2012.

  Helsingfors den 17 februari 2012

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.