69/2012

Utfärdad i Helsingfors den 16 februari 2012

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet (405/2003) 2 §, sådan den lyder i förordning 1139/2011, som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som lyder under ministeriet

Till ministeriets ansvarsområde hör

1) Trafikverket,

2) Trafiksäkerhetsverket,

3) Kommunikationsverket,

4) Meteorologiska institutet,

5) Finavia Abp,

6) Finnpilot Pilotage Ab, och

7) Trafikskyddet.


Denna förordning träder i kraft den 17 februari 2012.

  Helsingfors den 16 februari 2012

Trafikminister
Merja Kyllönen

Kanslichef
Harri Pursiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.