67/2012

Utfärdad i Helsingfors den 15 februari 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk inom ICES delområdena 22—24 från finskregistrerade fiskefartyg med största längd över 20 meter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §

Fiske efter torsk inom ICES-delområdena 22—24 förbjuds för finskregistrerade fiskefartyg med största igenkänningslängd över 20 meter på grund av att maximifångsten av torsk för fartyg i 1 § 1 punkten i jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter år 2012 (1379/2011) har fyllts.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2012 och är i kraft till den 31 december 2012.

  Helsingfors den 15 februari 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Ali Lindahl

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.