62/2012

Utfärdad i Helsingfors den 9 februari 2012

Statsrådet kungörelse om resultatet av det andra valet vid valet av republikens president

Statsrådet har med stöd av 142 § 2 mom. i vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998) utfärdat följande kungörelse:

Helsingfors valkretsnämnd har den 8 februari 2012 med stöd av 142 § 1 mom. i vallagen (714/1998) fastställt det slutliga antal röster som har avgetts för vardera kandidaten i hela landet och det slutliga antalet avgivna röster vid det andra valet vid valet av republikens president den 5 februari 2012 samt underrättat justitieministeriet om detta som följer:

Kandidatens nummer Kandidat Röstetal
2 Haavisto, Pekka 1 077 425
riksdagsledamot, Helsingfors
6 Niinistö, Sauli 1 802 328
vicehäradshövding, Esbo
Totalantalet avgivna röster är 2 879 753

Statsrådet har den 9 februari 2012 med stöd av 142 § 2 mom. i vallagen konstaterat att av kandidaterna har vicehäradshövding Sauli Niinistö vid det andra valet fått flest röster och att han sålunda med stöd av 54 § 2 mom. i grundlagen har blivit vald till republikens president för en ämbetsperiod av sex år som enligt 55 § 1 mom. i grundlagen börjar den 1 mars 2012.

  Helsingfors den 9 februari 2012

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Valdirektör
Arto Jääskeläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.