61/2012

Utfärdad i Helsingfors den 9 februari 2012

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs:

1 §

Den i Stockholm den 23 november 2011 ingångna överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten är i kraft från och med den 3 februari 2012 så som därom har överenskommits.

Överenskommelsen har godkänts av riksdagen den 8 december 2011 och av republikens president den 22 december 2011. Meddelande om godkännandet har lämnats till Sveriges utrikesdepartement den 3 januari 2012.

2 §

Bestämmelserna i överenskommelsen är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 13 februari 2012.

RP 136/2011
AjUB 3/2011
RSv 98/2011
(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 9/2012)

  Helsingfors den 9 februari 2012

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.