60/2012

Utfärdat i Helsingfors den 7 februari 2012

Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om sättet för och storleken av förskottsinnehållning

Skatteförvaltningen ändrar 6.4 §i sitt beslut av 29 december 2011 om sättet för och storleken av förskottsinnehållning (1577/2011) som följer:

6 §

På en dagpenningsförmån om högst 22,96 euro som utbetalas med stöd av sjukförsäkringslagen ska förskottsinnehållning, avvikande från 1 och 3 mom., verkställas enligt 20 %. På moderskaps- och föräldrapenning som till minimibelopp utbetalas till en skattskyldig i förvärvsarbete ska förskottsinnehållning dock verkställas enligt 40 %. Förskottsinnehållning verkställs likväl inte på ovan i detta moment avsedda prestationer, på partiell sjukdagpenning eller på rehabiliteringspenning, om prestationen uppgår till högst 4 euro per dag.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 7 februari 2012. Detta beslut tillämpas på prestationer som utbetalas under år 2012.

  Helsingfors den 7 februari 2012

Generaldirektör
Mirjami Laitinen

Överinspektör
Kari Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.