56/2012

Utfärdad i Helsingfors den 2 februari 2012

Statsrådets förordning om det nationella genomförandet av bestämmelserna i rådets direktiv om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder samt om tillämpning av direktivet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 9 § i lagen av den 29 december 2011 om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder och om tillämpning av direktivet (1526/2011):

1 §

De bestämmelser som inte hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv 2010/24/EU om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder gäller som förordning.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 10 februari 2012.

  Helsingfors den 2 februari 2012

Finansminister
Jutta Urpilainen

Konsultativ tjänsteman
Anders Colliander

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.