52/2012

Utfärdat i Helsingfors den 1 februari 2012

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av godkännande och handel med utsäde av ursprungssorter och sorter av köksväxter som har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik  JSM:s föreskrifts samling nr utfärdad träder i kraft
JSM:s förordning om ändring av godkännande och handel med utsäde av ursprungssorter och sorter av köksväxter som har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter  2/2012 1.2.2012 15.2.2012

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets registreringskontor, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 30, 00023 Statsrådet, telefon 09 160 52313.

Kommissionens direktiv 2008/62/EG (32008L0062); EUT nr L 162, 21.6.2008, s. 13
Kommissionens direktiv 2009/145/EG (32009L0145); EUT nr L 312, 26.11.2009, s. 44

  Helsingfors den 1 februari 2012

Avdelningschef
Matti Aho

Regeringsråd
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.