31/2012

Utfärdat i Helsingfors den 24 januari 2012

Justitieministeriets kungörelse om resultatet av det första valet vid valet av republikens president

Justitieministeriet har med stöd av 139 § i vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998), sådan den lyder i lag 247/2002, utfärdat följande kungörelse:

Helsingfors valkretsnämnd har den 24 januari 2012 med stöd av 138 § 1 mom. i vallagen (714/1998), sådant det lyder i lag 247/2002, fastställt det slutliga antalet röster som i hela landet avgivits för varje kandidat och det totala antalet avgivna röster i det första valet vid valet av republikens president den 22 januari 2012. Valkretsnämnden har underrättat statsrådet därom som följer:

Kandidatens nummer Kandidat Röstetal
2 Haavisto, Pekka
riksdagsledamot, Helsingfors 574 275
3 Soini, Timo
riksdagsledamot, politices magister, Esbo 287 571
4 Väyrynen, Paavo
politices doktor, docent, Keminmaa 536 555
5 Lipponen, Paavo
politices magister, Helsingfors 205 111
6 Niinistö, Sauli
vicehäradshövding, Esbo 1 131 254
7 Essayah, Sari
ledamot av Europaparlament, ekonomie magister, Pemar 75 744
8 Biaudet, Eva
minoritetsombudsman, Helsingfors 82 598
9 Arhinmäki, Paavo
kultur- och idrottsminister, riksdagsledamot, Helsingfors 167 663
Totalantalet avgivna röster är 3 060 771

Justitieministeriet har den 24 januari 2012 med stöd av 139 § i vallagen, sådan den lyder i lag 247/2002, konstaterat att ingen presidentkandidat fått mer än hälften av de röster som avgivits i hela landet och att ingen sålunda har blivit vald till republikens president enligt 54 § 2 mom. i grundlagen. Till följd därav ska enligt 54 § 2 mom. i grundlagen ett nytt val förrättas mellan de två kandidater som vid det första valet fått flest röster. Kandidaterna Haavisto och Niinistö har fått flest röster vid det första valet.

Enligt 127 § 2 mom. i vallagen är valdagen vid det andra valet den andra söndagen efter det första valet.

Kandidater vid det andra valet, som förrättas den 5 februari 2012, är riksdagsledamot Pekka Haavisto och vicehäradshövding Sauli Niinistö. Kandidat Haavistos kandidatnummer är 2 och kandidat Niinistös kandidatnummer är 6.

Helsingfors den 24 januari 2012

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Valdirektör
Arto Jääskeläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.