24/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2012

Lag om ändring av 2 § i lagen om registrerat partnerskap

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om registrerat partnerskap (950/2001) 2 § som följer:

2 §

Ett partnerskap får inte registreras, om

1) den ena parten i parförhållandet redan är registrerad partner eller är gift, eller

2) parterna i parförhållandet är släkt med varandra på ett sådant sätt att släktskapet enligt 7, 9 eller 9 a § i äktenskapslagen (234/1929) är ett hinder mot äktenskap.

Med motsvarande tillämpning av vad som föreskrivs i 9 § i äktenskapslagen, kan justitieministeriet trots ett på släktskap grundat hinder mot registrering av ett partnerskap ge tillstånd till registreringen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

Om registrering av ett partnerskap förrättas på basis av ett intyg över hindersprövning som har utfärdats före ikraftträdandet av denna lag, tilllämpas på hinder mot registrering de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 47/2011
LaUB 9/2011
RSv 84/2011

Helsingfors den 20 januari 2012

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.