1561/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Statsrådets förordning om ändring av 13 § i miljöskyddsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet,

ändras i miljöskyddsförordningen (169/2000) 13 § 6 punkten, sådan den lyder i förordning 1792/2009, som följer:

13 §
Ytterligare uppgifter på grundvattenområde

Om verksamheten förläggs till ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde ska ansökan innehålla en utredning om:


6) de skyddsområdesbestämmelser som avses i 4 kap. 12 § i vattenlagen (587/2011).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 29 december 2011

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Jari Salila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.