1550/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om finansministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från finansministeriet,

ändras i statsrådets förordning om finansministeriet (610/2003) 1 § 25 och 40 punkten, sådana de lyder i förordning 1131/2011, samt

fogas till 1 § en ny 41 punkt, som följer:

1 §
Ministeriets uppgifter

Finansministeriets uppgifter är:


25) utveckling och verkställande av statens arbetsgivarverksamhet, personalledning och arbetsmarknadspolitik, arbetsgivarverksamhet på centralnivå, grunderna för personalens rättsliga ställning och för avtalssystemet, utveckling av statsförvaltningens ledning och ledarskap samt allmän organisation av anställningsvillkor,


40) ärenden som gäller Jubileumsfonden för Finlands självständighet,

41) tillsyn över och finansiering av det kommunala pensionssystemet och det statliga pensionssystemet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 29 december 2011

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Regeringsråd
Kirsi Äijälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.