1525/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om skatteredovisning (532/1998) 12 §, sådan den lyder i lag 1364/2009, och

fogas till lagen temporärt en ny 12 a och en ny 12 b § som följer:

12 §
Skattetagargruppernas utdelning

Samfundsskatten fördelas så att statens utdelning är 74,80 procent, kommunernas utdelning 23,34 procent och församlingarnas utdelning 1,86 procent. De evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.

Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och 22 § i inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 92,6190 procent och församlingarnas andel 7,3810 procent.

12 a §
Skattetagargruppernas utdelning skatteåret 2012

Med avvikelse från 12 § fördelas samfundsskatten så att statens utdelning är 69,36 procent, kommunernas utdelning 28,34 procent och församlingarnas utdelning 2,30 procent. De evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.

Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och 22 § i inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 92,4935 procent och församlingarnas andel 7,5065 procent.

12 b §
Skattetagargruppernas utdelning skatteåret 2013

Med avvikelse från 12 § fördelas samfundsskatten så att statens utdelning är 69,40 procent, kommunernas utdelning 28,34 procent och församlingarnas utdelning 2,26 procent. De evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.

Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och 22 § i inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 92,6144 procent och församlingarnas andel 7,3856 procent.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Lagen tillämpas första gången på redovisningen av samfundsskatten och på rättelser av redovisningarna för skatteåret 2012.

Lagens 12 a § gäller till och med den 31 december 2012 och den tillämpas på redovisningen av samfundsskatten och på rättelser av redovisningarna för skatteåret 2012.

Lagens 12 b § gäller till och med den 31 december 2013 och den tillämpas på redovisningen av samfundsskatten och på rättelser av redovisningarna för skatteåret 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 50/2011
RP 130/2011
FiUB 23/2011
RSv 104/2011

  Helsingfors den 29 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.