1522/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Lag om ändring av 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995) 12 § 2 mom., sådant det lyder i lag 975/2006, som följer:

12 §
Ikraftträdande

Lagen tillämpas på lön som uppbärs eller har uppburits den 1 januari 1996 eller därefter på basis av ett sådant arbete som börjar eller har börjat under tiden mellan den 1 januari 1996 och den 31 december 1999 eller mellan den 1 januari 2001 och den 31 december 2015, nämnda dagar medräknade. I övrigt tillämpas lagen första gången vid beskattningen för 1996.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 50/2011
RP 130/2011
FiUB 23/2011
RSv 104/2011

  Helsingfors den 29 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.