1517/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen (946/2008) ikraftträdandebestämmelsen, sådan den lyder i lag 1415/2010, som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Lagens 98 a § gäller till och med den 31 december 2012.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2009. Lagens 98 a § tillämpas dock endast vid beskattningen för 2009—2012.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 50/2011
RP 130/2011
FiUB 23/2011
RSv 104/2011

  Helsingfors den 29 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.