1440/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

Lag om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 4 § 2 mom., sådant det lyder i lag 345/2009, som följer:

4 §
Finansiering av inkomstrelaterad dagpenning

För tilläggsdagar enligt 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalas inte statsandel. Som arbetslöshetsförsäkringsfondens andel betalas till arbetslöshetskassan för dessa dagpenningar 94,5 procent av utgifterna.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och gäller till och med den 31 december 2013.

Denna lag tillämpas på finansieringen av inkomstrelaterade dagpenningar som betalas ut 2012 och 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP131/2011
ShUB 17/2011
RSv 87/2011

  Helsingfors den 22 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.