1380/2011

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2011

Statsrådets förordning om maximibeloppen för plikt i vissa fall

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 19 § 3 mom. i lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970), 20 § 4 mom. i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal (669/1970) och 13 § 4 mom. i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/1974), sådana de lyder, det förstnämnda i lag 491/1986, det därefter nämnda i lag 492/1986 och det sistnämnda i lag 830/2005:

1 §

De maximibelopp för plikt som anges i 19 § 3 mom. i lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970), 20 § 4 mom. i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal (669/1970) och 13 § 4 mom. i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/1974) uppgår till 16 300 och 65 euro.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 21 december 2011

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Konsultativ tjänsteman
Lauri Liusvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.