1378/2011

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om trålfiske efter vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng, norra Östersjön och på Finska viken år 2012

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §
Trålfiske efter vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng

Trålfiske efter vassbuk och strömming med fiskefartyg som är registrerade i Finland inom ICES delområden 22—28 samt delområde 29 söder om breddgraden 59°30′N (Östersjöns centralbassäng) är förbjudet.

Med avvikelse från det som föreskrivs i 1 mom. får fiskefartyg som är registrerade i Finland vars igenkänningslängd är högst 20 meter bedriva ett riktat trålfiske efter strömming inom ICES delområden 22—28. Ett riktat trålfiske efter strömming får fortgå tills de i detta fiske deltagande fartygens vassbuksfångst är sammanlagt högst 300 ton. I ett riktat trålfiske efter strömming ska en trålpåse med minst 32 millimeters maskstorlek användas.

2 §
Trålfiske efter vassbuk och strömming på Finska viken

Fiskefartyg som är registrerade i Finland får trålfiska vassbuk och strömming inom ICES delområde 32 (Finska viken) utanför Finlands baslinje tills vassbuksfångsten som av alla i Finland registrerade fiskefartyg fiskats i Finska viken är sammanlagt högst 3 500 ton.

3 §
Trålfiske efter vassbuk och strömming på norra Östersjön

Fiskefartyg som är registrerade i Finland får trålfiska vassbuk och strömming inom ICES delområde 29 mellan breddgraderna 59°30′N och 59°50′N (norra Östersjön) så att vassbuksfångsten som av alla i Finland registrerade fiskefartyg fiskats inom ifrågavarande område är sammanlagt högst 3 000 ton.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och är i kraft till den 31 december 2012.

  Helsingfors den 21 december 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Konsultativa tjänstemannen
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.