1356/2011

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2011

Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras i arbetsordningen för utrikesministeriet (550/2008) 26 §, som följer:

26 §
Informations- och kulturavdelningens organisation

Vid informations- och kulturavdelningen finns följande enheter:

1) offentlig diplomati,

2) kommunikation,

3) Europainformation och information till allmänheten, samt

4) utvecklingskommunikation.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

  Helsingfors den 16 december 2011

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Administrationsdirektör
Ari Rouhe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.