1350/2011

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2011

Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2012 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 14 § i lagen om skatteredovisning (532/1998), sådant detta lagrum lyder i lag 1458/2001:

1 §
Tillämpningsområde

Vid beräkningen av de enskilda kommunernas och de evangelisk-lutherska församlingarnas utdelning för skatteåret 2012, som enligt 13 § i lagen om skatteredovisning (532/1998) ska tillämpas vid redovisningen av samfundsskatt, iakttas bestämmelserna i denna förordning.

2 §
Utdelningen för skatteåret 2012

Utdelningen för skatteåret 2012 enligt 13 § i lagen om skatteredovisning beräknas som medelvärdet av den totala utdelning som beräknats på basis av uppgifterna för skatteåren 2009 och 2010 samt på basis av antalet invånarna i kommunen.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Förordningen tillämpas första gången på den redovisning av samfundsskatt som görs i januari 2012.

  Helsingfors den 14 december 2011

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.