1339/2011

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2011

Lag om ändring av 68 § i en lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring av utlänningslagen (886/2011) 68 § 2 mom. som följer:

68 §
Den lokala polisen som uppehållstillståndsmyndighet

Polisinrättningen återkallar på de grunder som anges i 58 § 1, 2, 4 och 5 mom. samt 58 a och 58 b § uppehållstillstånd som den har beviljat.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 37/2011
FvUB 5/2011
RSv 67/2011
Rådets direktiv 2009/50/EG (EUT L 155, 18.6.2009, s. 17)

  Helsingfors den 16 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.