1324/2011

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2011

Lag om temporär ändring av 49 § i universitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i universitetslagen (558/2009) 49 § 2 mom., sådant det lyder i lag 954/2011, som följer:

49 §
Grunderna för fastställande av den statliga finansieringen

Det i 1 mom. avsedda anslag i budgeten som anvisats för universiteten det föregående året höjs med undantag av poster av engångsnatur med hälften av den årliga höjningen av kostnadsnivån enligt universitetsindexet. Universitetsindexet består av det allmänna förtjänstnivåindexet, konsumentprisindexet och partiprisindexet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och gäller till och med den 31 december 2012.

RP 79/2011
KuUB 3/2011
RSv 68/2011

  Helsingfors den 16 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.