1311/2011

Utfärdad i Helsingfors den 16 december  2011

Lag om ändring av 12 b § i lagen om förvaltningsdomstolarna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förvaltningsdomstolarna (430/1999) 12 b § 1 mom. 4 punkten, sådan den lyder i lag 675/2006, som följer:

12 b §
Domförhet med en ledamot

Förvaltningsdomstolen är domför även med en ledamot när den avgör fullföljdsärenden som gäller


4) körrätt och körkort enligt körkortslagen (386/2011) eller 5 kap. i vägtrafiklagen (267/1981).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 108/2011
LaUB 8/2011
RSv 83/2011

  Helsingfors den 16 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.