1302/2011

Utfärdad i Helsingfors den 15 december 2011

Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statskontoret

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från finansministeriet,

upphävs i ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statskontoret (844/2008) 3 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 15 december 2011

Finansminister
Jutta Urpilainen

Budgetråd
Petri Syrjänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.