1291/2011

Utfärdad i Helsingfors den 15 december 2011

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i straffregisterförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet,

ändras i straffregisterförordningen (772/1993) 2 § 1 mom. sådan den lyder i förordning 1081/2011, som följer:

2 §

I straffregistret antecknas följande uppgifter:

1) personens namn, personbeteckning och

medborgarskap,

2) domstolens namn och dagen för avgörandet,

3) tillräknat brott, tidpunkt for brottet och

straff,

4) domseftergift med stöd av 3 kap. 4 § 1 eller 2 mom. i strafflagen (39/1889),

5) bestämmande av gemensamt fängelsestraff,

6) avgörandets laga kraft,

7) förordnande om att ett villkorligt fängelse ska verkställas,

8) beslut om verkställighet av reststraff,

9) avtjänande och förvandling av ungdomsstraff,

10) utförande av samhällstjänst och förvandling av samhällstjänst till fängelse,

11) frigivning från ett övervakningsstraff, oavtjänat reststraff, prövotidens utgång vid villkorlig frihet och förvandling av ett övervakningsstraff till fängelse,

12) frigivning från fängelse, oavtjänat reststraff och prövotidens utgång vid villkorlig frihet samt

13) benådning.Denna förordning träder i kraft den 20 december 2011.

  Helsingfors den 15 december 2011

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Ulla Mohell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.