1287/2011

Utfärdad i Helsingfors den 15 december 2011 

Statsrådets förordning om anordnande av Penningautomatföreningens penningspel

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 13 c § 2 mom. och 67 § 1 mom. 3 punkten i lotterilagen (1047/2001), av dem 13 c § 2 mom. sådant det lyder i lag 575/2011:

1 §
Deltagande i spel

Deltagande i penningspel som anordnas av Penningautomatföreningen sker genom att deltagaren betalar den spelavgift som Penningautomatföreningen har bestämt. Spelandet kan ske på spelplatser, i särskilda spelsalar, i kasinon eller genom distansspel som förmedlas elektroniskt.

2 §
De andelar av spelavgifterna som ska betalas till spelarna som vinst

Av de spelavgifter som inflyter ska varje kalenderår till spelarna som vinst betalas ut i genomsnitt 70—99,9 procent av den totala omsättningen.

3 §
Avrundande av vinster

På avrundande av den vinst som av spelavgifterna betalas till spelarna tillämpas lagen om avrundning av betalningar i euro (890/2000).

4 §
Outtagna vinster

Om en vinst inte har lyfts inom den tid som anges i 47 § 1 mom. i lotterilagen (1047/2001), ska de medel som inte betalats ut överföras för att betalas ut som vinster under senare spelomgångar av olika penningspel på det sätt som Penningautomatföreningen bestämmer, senast under det kalenderår som följer på utgången av den tid under vilken vinsten kan lyftas.

5 §
Olika typer av och maximiantalet penningautomater och kasinospel på spelplatser, i särskilda spelsalar och i kasinon

På spelplatserna får till allmänhetens förfogande ställas sammanlagt högst 18 600 penningautomater.

I de särskilda spelsalarna får till allmänhetens förfogande ställas sammanlagt högst 3 900 penningautomater och högst 500 kasinospel och därmed jämförbara spel som kan ge spelaren vinst i form av pengar.

I kasinona får till allmänhetens förfogande ställas sammanlagt högst 800 penningautomater och högst 120 kasinospel och därmed jämförbara spel som kan ge spelaren vinst i form av pengar.

6 §
Maximiantalet särskilda spelsalar

Antalet särskilda spelsalar får vara högst 120.

7 §
Antalet kasinon och deras placeringsort

Penningautomatföreningen får bedriva kasinoverksamhet vid ett kasino inom Helsingfors stads område samt vid ett kasino inom Östra Finlands område.

8 §
Kasinonas öppettider

Kasinona får hålla öppet för allmänheten alla veckodagar från klockan 12 till 04. De ska dock hålla stängt för allmänheten på långfredagen samt under 24 timmar från och med klockan 18 på julaftonen.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 15 december 2011  

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Överinspektör
Jukka Tukia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.