1286/2011

Utfärdad i Helsingfors den 15 december 2011 

Statsrådets förordning om anordnande av Fintoto Oy:s penningspel

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 13 c § 2 mom. och 67 § 1 mom. 3 punkten i lotterilagen (1047/2001), av dem 13 c § 2 mom. sådant det lyder i lag 575/2011:

1 §
Deltagande i spel

Deltatagande i penningspel som anordnas av Fintoto Oy sker genom att deltagaren betalar en avgift som motsvarar spelmarkeringarna. Spelmarkeringarna lämnas in till Fintoto Oy med hjälp av datakommunikationsförbindelser, teknisk upptagning eller uppgifter på kuponger. Spelandet sker på travbanor, hos spelombud eller som självbetjäning via telefon, dator eller andra jämförbara tekniska tillämpningar.

2 §
De andelar av spelavgifterna som ska betalas till spelarna som vinst

Av de spelavgifter som inflyter ska varje kalenderår följande andelar betalas ut till spelarna som vinst:

1) vid spel där spelaren tippar vinnaren bland två eller tre på förhand bestämda hästar eller hästgrupper i samma start (head-to-head och triple-head-spel), i genomsnitt 80—90 procent av den totala omsättningen,

2) vid spel där spelaren tippar första hästen i en start (Voittaja), och vid spel där spelaren tippar en häst som placerar sig bland de två eller tre bästa (Sija), i genomsnitt 80—85 procent av den totala omsättningen,

3) vid spel där spelaren tippar de två första hästarna i en start (Kaksari), i genomsnitt 75—80 procent av den totala omsättningen,

4) vid spel där spelaren tippar de två första hästarna i en start (Eksakta), i rätt ordningsföljd, i genomsnitt 70—80 procent av den totala omsättningen,

5) vid spel där spelaren tippar vinnarhästarna i två olika starter (Päivän Duo), i genomsnitt 70—75 procent av den totala omsättningen,

6) vid spel där spelaren tippar två hästar som placerar sig bland de tre bästa (Omni), i genomsnitt 70—80 procent av den totala omsättningen,

7) vid spel där spelaren tippar de tre första hästarna i en start i rätt ordningsföljd (Troikka), och vid spel där spelaren tippar de tre första hästarna i en start (Trio), samt vid Toto3-spel där spelaren tippar vinnarhästarna i tre starter, i genomsnitt 70—75 procent av den totala omsättningen,

8) vid Toto4-spel där spelaren tippar vinnarhästarna i fyra starter, vid spel där spelaren tippar de fyra första hästarna i en start i rätt ordningsföljd (Neliveto) och vid spel där spelaren tippar de fem första hästarna i en start i rätt ordningsföljd (Viisveto), i genomsnitt 65—75 procent av den totala omsättningen,

9) vid Toto5-spel där spelaren tippar vinnarhästarna i fem starter, i genomsnitt 65—75 procent av den totala omsättningen,

10) vid Toto65-spel där spelaren tippar vinnarhästarna i sex starter och där resultaten sex eller fem rätt berättigar till vinst, i genomsnitt 65—75 procent av den totala omsättningen, 

11) vid Toto75-spel där spelaren tippar vinnarhästarna i sju starter och där resultaten sju, sex eller fem rätt berättigar till vinst, i genomsnitt 65—75 procent av den totala omsättningen,

12) vid Toto76-spel där spelaren tippar vinnarhästarna i sju starter och där resultaten sju eller sex rätt berättigar till vinst, i genomsnitt 65—75 procent av den totala omsättningen, samt

13) vid Toto64-spel där spelaren tippar vinnarhästarna i sex starter och där resultaten sex, fem eller fyra rätt berättigar till vinst, i genomsnitt 65—75 procent av den totala omsättningen. 

3 §
Avrundande av vinster

Fintoto Oy har rätt att avrunda vinstsummorna nedåt till närmaste 10 cent och att överföra de medel som inte betalats ut för att senast under följande kalenderår betala ut medlen som vinster under senare spelomgångar av olika penningspel på det sätt som bolaget bestämmer.

4 §
Outtagna vinster

Om en vinst inte har lyfts inom den tid som anges i 47 § 1 mom. i lotterilagen (1047/2001), ska Fintoto Oy överföra de medel som inte betalats ut för att betala ut medlen som vinster under senare spelomgångar av olika penningspel på de sätt som bolaget bestämmer, senast under det kalenderår som följer på utgången av den tid under vilken vinsten kan lyftas. Dessa medel ska inte beaktas när de vinstandelar som avses i 2 § räknas ut.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 15 december 2011 

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Överinspektör
Jukka Tukia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.