1285/2011

Utfärdad i Helsingfors den 15 december 2011

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om en delegation för medborgarsamhällspolitik

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet,

ändras i statsrådets förordning om en delegation för medborgarsamhällspolitik (269/2007) 3 § som följer:

3 §
Sammansättning

Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och högst 19 andra medlemmar. Varje medlem med undantag för ordföranden och vice ordföranden har en personlig ersättare.

Delegationen har företrädare för medborgarsamhället, forskningen, ministerierna och kommunerna.

De ministerier som är representerade i delegationen är utrikesministeriet, justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet och miljöministeriet.

Medborgarsamhället företräds i delegationen av de viktigaste idrotts- och sportorganisationerna, barn- och ungdomsorganisationerna, bildnings- och kulturorganisationerna, social- och hälsovårdsorganisationerna, miljö- och boendeorganisationerna, människorätts- och jämställdhetsorganisationerna, minoritets- och invandrarorganisationerna samt företagarorganisationerna så att respektive organisationer har en representant.

I delegationen finns dessutom en representant för fri medborgarverksamhet, en representant för den forskning som gäller medborgarsamhället och en representant för Finlands Kommunförbund.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 15 december 2011

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Direktör
Johanna Suurpää

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.