1284/2011

Utfärdad i Helsingfors den 15 december 2011

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (347/2005) 6 §, sådan den lyder i förordning 1813/2009, som följer:

6 §
Hörande av myndigheter om miljörapporten och om utkastet till plan eller program

Utöver det som föreskrivs någon annanstans i lag ska närings-, trafik- och miljöcentralen och enligt behov kommunens hälsovårds- och miljömyndigheter samt andra myndigheter inom det område som påverkas ombes avge utlåtanden om utkastet till plan eller program och om miljörapporten. Om det är fråga om en plan eller ett program som har stor regional räckvidd eller annars är betydande, ska också miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet ombes avge utlåtanden. Den tid som reserveras för lämnande av ett utlåtande ska vara minst 30 dagar. 


Denna förordning träder i kraft den 20 december 2011.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG; EUT nr L 197, 21.7.2001, s.30

  Helsingfors den 15 december 2011

Miljöminister
Ville Niinistö

Regeringssekreterare
Mikko Poskiparta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.