1239/2011

Given i Helsingfors den 9 december 2011

Lag om ändring av 32 § i lagen om åklagarväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om åklagarväsendet (439/2011) 32 § som följer:

32 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om riksåklagarens uppgifter som chef för Riksåklagarämbetet och om ledande häradsåklagarens uppgifter som chef för åklagarämbetet får utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om personalen vid åklagarväsendet och personalens uppgifter samt förordnandet till uppgifterna får också utfärdas genom förordning av statsrådet. Dessutom får bestämmelser om beslutanderätten när det gäller personalens tjänsteförhållanden utfärdas genom förordning av statsrådet.

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag får utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 92/2011
LaUB 7/2011
RSv 54/2011

  Helsingfors den 9 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.