1229/2011

Utfärdad i Helsingfors den 2 december 2011

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1249/2007) punkterna 4 och 7 i bilaga 2 sådana de lyder i förordning 1178/2010, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2011 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2011. Punkten 7 i bilaga 2 tillämpas dock första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2010.

  Helsingfors den 2 december 2011

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Matematiker
Pirjo Moilanen

BILAGA 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.