1224/2011

Utfärdad i Helsingfors den 15 november 2011

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 2 § 1 mom. i undervisnings- och kulturministeriets förordning om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras i undervisnings- och kulturministeriets förordning om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer (908/2010) 2 § 1 mom. som följer:

2 §
Fasta avgifter

För de prestationer som nämns i 1 § 1 mom. uppbär studentexamensnämnden en fast grundavgift på 14 euro av varje examinand för deltagande i studentexamen och en fast deltagaravgift på 28 euro för varje prov.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012, förutsatt att riksdagen godkänner statsbudgeten för 2012 enligt regeringens budgetproposition till den del förslaget avser anslaget för studentexamensnämnden.

  Helsingfors den 15 november 2011

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Undervisningsråd
Heikki Blom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.