1179/2011

Utfärdad i Helsingfors den  25 november  2011

Lag om upphävande av vissa bestämmelser i en lag om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 109—111 § i lagen om ändring av lagen om statens pensioner (639/2009) samt 3 och 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i den lagen.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 30/2011 rd
ShUB 3/2011 rd
RSv 20/2011 rd

  Helsingfors den 25 november 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.