1162/2011

Utfärdad i Helsingfors den 18 november 2011

Justitieministeriets förordning om skyddade belopp vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen

I enlighet med justitieministeriets

beslut föreskrivs med stöd av 4 kap. 48 § 3 mom. i utsökningsbalken (705/2007):

1 §
Skyddat belopp

Gäldenärens skyddade belopp enligt 4 kap. 48 § 1 mom. i utsökningsbalken (705/2007) är för gäldenärens egen del 21,69 euro samt för make och egna och makens barn som gäldenären försörjer 7,79 euro.

2 §
 Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Genom denna förordning upphävs justitieministeriets förordning om skyddade belopp (972/2010).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 18 november 2011

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringsråd
Kari Liede

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.